Equipe do Estúdio
Koudai Kakimoto
Diretor, Diretor de Episódio, Storyboard
Satoki Iida
Diretor de Som
Yuu Nobuta
Diretor de Episódio, Storyboard
Takashi Aoshima
Script
Masahiro Ookubo
Script
Kurasumi Sunayama
Script
Tatsuya Takahashi
Script, Serie Compoition
Hondo, Kaede
Performance de Canções Temáticas
Kino, Hina
Performance de Canções Temáticas
Matsuda, Risae
Performance de Canções Temáticas
Oonishi, Saori
Performance de Canções Temáticas
Suzuki, Eri
Performance de Canções Temáticas
Waki, Azumi
Performance de Canções Temáticas
Gen Fukunaga
Executive Produtor
Yukari Hashimoto
Muic
Jewell, Jerry
ADR Diretor
Akinori Mishima
Editing
Kenji Oota
Chief Diretor de Animação
Yoshihiro Sekiya
Diretor of Photography
Yoshinori Shizuma
Original Character Deign
Yuuko Yahiro
Character Deign, Chief Diretor de Animação