Equipe do Estúdio
Ikehata, Hiroshi
Diretor
Nagasaki, Yukio
Diretor de Som
Hyoudou, Kazuho
Script, Serie Compoition
Makoto Moriwaki
Storyboard
Run Girls, Run!
Performance de Canções Temáticas
The World Standard
Performance de Canções Temáticas
Katou, Tatsuya
Muic
Mitsuda, Hajime
Character Deign