Equipe do Estúdio
Makoto Moriwaki
Diretor, Storyboard
Hiromi Kikuta
Diretor de Som
Yoshiaki Okumura
Diretor de Episódio
Masafumi Satou
Diretor de Episódio, Storyboard
Nobuo Tomisawa
Diretor de Episódio, Storyboard, Aitant Diretor
Yoshiko Nakamura
Script
Megumi Sasano
Script
Yuka Yamada
Script, Serie Compoition
Kiyotaka Ohata
Storyboard
Hiroaki Sakurai
Storyboard
Angerme
Performance de Canções Temáticas
Naoki Chiba
Arranjo de Canções Temáticas
Lilpri
Performance de Canções Temáticas
Rumi Abe
Key Animation
Isamu Fukushima
Key Animation
Hirokazu Ishino
Key Animation
Yoshihiro Kasahara
Editing
Takayuki Kitagawa
Key Animation
Takatsugu Muramatsu
Muic
Takeshi Oda
Key Animation
Aito Oohashi
Key Animation
Tokihiro Sasaki
Key Animation
Annalisa Vasselli
Executive Produtor
Atsuko Watanabe
Chief Diretor de Animação, Diretor de Animação, Character Deign
Yasuhiro Yamako
Art Diretor
Satoko Yamamoto
Color Deign
Noriyasu Yamauchi
Diretor de Animação
Hisao Yokobori
Key Animation