Equipe do Estúdio
Shishou Igarashi
Diretor
Hiromi Kikuta
Diretor de Som
Yuuko Kakihara
Serie Compoition
MONACA
Muic
Satomi Watanabe
Character Deign