Equipe do Estúdio
Harume Kosaka
Diretor
Kato, Takao
Storyboard
Abe, Ryutaro
Performance de Canções Temáticas, Inerted Song Performance
Ogawa, Mana
Performance de Canções Temáticas
Oshima, Ryo
Performance de Canções Temáticas, Inerted Song Performance
Watanabe, Tomohiro
Performance de Canções Temáticas, Inerted Song Performance
Munetaka Abe
Key Animation
Hagiwara, Shouko
Character Deign
Kobayashi, Yukari
Diretor de Animação
Nakagawa, Kotaro
Muic
Nishimura, Tomoko
Criador Original
Natsuko Takahashi
Serie Compoition
Takegami, Junki
Screenplay
Tsujita, Kunio
Color Deign
Yamasawa, Minoru
Diretor de Animação