Equipe do Estúdio
Nobuhiro Kondou
Diretor
Yamamoto, Kouji
Diretor de Som
Harada, Hiroki
Character Deign
Hyakkoku, Hajime
Muic
Kawaguchi, Masayuki
Diretor of Photography
Matsumura, Masahiro
Editing
Miyakawa, Tomoko
Character Deign
Yokotani, Masahiro
Serie Compoition