Equipe do Estúdio
Nitta, Norio
Diretor
Nakajima, Toshihiko
Diretor de Som
Aikawa, Rikako
Performance de Canções Temáticas
Han, Megumi
Performance de Canções Temáticas
Hondo, Kaede
Performance de Canções Temáticas
Kakazu, Yumi
Performance de Canções Temáticas
Murase, Michiyo
Performance de Canções Temáticas
Toyosaki, Aki
Performance de Canções Temáticas
Yuzuki, Ryouka
Performance de Canções Temáticas
Dendou, Hisao
2nd Key Animation
Nakanishi, Ryosuke
Muic
Ookawa, Shinobu
Character Deign
Tsuchiya, Michihiro
Serie Compoition