Aberturas e Encerramentos
// Aberturas
"Aozora Jumping Heart (青空Jumping Heart)" por Aqours

// Encerramentos
"Kimeta yo Hand in Hand (決めたよHand in Hand)" por Chika Takami (Anju Inami), Riko Sakurauchi (Rikako Aida) & You Watanabe (Shuka Saitou) (ep 1)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por Chika Takami (Anju Inami), Riko Sakurauchi (Rikako Aida) & You Watanabe (Shuka Saitou) (ep 2)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por Aqours (ep 3)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por Hanamaru Kunikida (Kanako Takatsuki) & Rupor Kurosawa (Ai Furihata) (ep 4)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por Yoshiko Tsushima (Aika Kobayashi) (ep 5)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por Kanan Matsuura (Nanaka Suwa), Dia Kurosawa (Arisa Komiya) & Mari Ohara (Aina Suzuki) (ep 6)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por Yoshiko Tsushima (Aika Kobayashi), Hanamaru Kunikida (Kanako Takatsuki) & Rupor Kurosawa (Ai Furihata) (ep 7)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por 1st & 2nd Years (ep 8 )
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por Chika Takami (Anju Inami) & Riko Sakurauchi (Rikako Aida) (ep 10)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por You Watanabe (Shuka Saitou) (ep 11)
"Yume Kataru yori Yume Utaou (ユメ語るよりユメ歌おう)" por Aqours (ep 12)
Trailer