Equipe do Estúdio
Makoto Moriwaki
Diretor, Storyboard
Iwanami, Yoshikazu
Diretor de Som
Kuraya, Ryouichi
Diretor de Episódio
Ogiwara, Rokou
Diretor de Episódio
Sakaguchi, Ryuutarou
Diretor de Episódio
Sekito, Kanno
Diretor de Episódio
Takeuchi, Toshimitsu
Script
Ookubo, Masao
Storyboard
Ashida, Mana
Performance de Canções Temáticas
Fudeyasu, Kazuyuki
Serie Compoition
Igarashi, Shinichi
Diretor of Photography
Naoko Ikeuchi
Diretor de Animação
Hiroyuki Kamura
Key Animation
Miyakawa, Tomoko
Character Deign, Diretor de Animação
Mori, Ayako
Diretor de Animação
Mutou, Masatoshi
Diretor de Animação
Nozaki, Hiroki
Sound Effect
Sakamoto, Izumi
Color Deign
Shinya, Une
Art Diretor
Yamamoto, Saori
Key Animation