Aberturas e Encerramentos
// Aberturas
"Shiny Happy Days" por Chocola (Yuki Yagi), Vanilla (Iori Saeki), Azuki (Shiori Izawa), Maple (Miku Itou), Cinnamon (Yuri Noguchi), Coconut (Marin Mizutani)

// Encerramentos
"Hidamari no Kaori (陽だまりの香り)" por Chocola (Yuki Yagi), Vanilla (Iori Saeki)
Trailer