Aberturas e Encerramentos
// Aberturas
"Arigato⇄Daijoubu (ありがと⇄大丈夫)" por Aine Yuuki (Akane Matsunaga), Mio Minato (Ibuki Kido) from BEST FRIENDS (eps 1-25)
"Soko ni Shika Nai Mono (そこにしかないもの)" por Aine Yuuki (Akane Matsunaga), Mio Minato (Ibuki Kido) from BEST FRIENDS (eps 26-)

// Encerramentos
"Believe it" por Karen Kamishiro (Azusa Tadokoro), Mirai Asuka (Ayaka Ohashi) from BEST FRIENDS (eps 1-25)
"Pride (プライド)" por Karen Kamishiro (Azusa Tadokoro), Mirai Asuka (Ayaka Ohashi) from BEST FRIENDS (eps 26-)
Trailer