Aberturas e Encerramentos
// Aberturas
"Tsumujikaze (つむじかぜ)" por Sumire Morohoshi

// Encerramentos
"Ephemera wo Atsumete (エフェメラをあつめて)" por Minori Suzuki
Trailer